Notes de premsa - Entrevistes

05 març 2020

Els esdeveniments de Fira de Barcelona presenten els motors de canvi dels sectors industrials i de la química aplicada

Economia circular, transferència tecnològica i digitalització, eixos estratègics d'Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast 2020

Els tres esdeveniments de Fira de Barcelona dels sectors químic, del tractament de superfícies i del plàstic, que tindran lloc del 2 al 5 de juny de 2020 al recinte de Gran Via, faran especial atenció al foment de l'economia circular, la transferència tecnològica i la transformació digital com a les grans palanques de canvi per fer front als reptes que tenen plantejats per donar resposta a les inquietuds de la societat i als desafiaments dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
 
Així, les jornades i sessions que tinguin lloc a Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast giraran al voltant d'aquestes tres estratègies, fonamentals per al present i futur d'aquests sectors en l'àmbit d'un desenvolupament sostenible, oferint solucions reals industrials que permetin fer evolucionar la societat actual per respondre als reptes del mil·lenni.
 
La directora dels tres salons, Pilar Navarro, assenyala que "amb el model econòmic actual, es preveu que els recursos del planeta s'esgotin en un termini no molt llunyà de temps, la qual cosa obliga a buscar una alternativa que permeti la reducció del consum i del malbaratament de matèries primeres. Per tant, es tracta de trencar el paradigma de l'economia lineal de comprar, usar i llençar, per canviar-lo pel de l'economia circular: reduir, reutilitzar i reciclar. És a dir, que els residus passin a ser noves matèries primeres, donant peu a una indústria més sostenible i eficient".
 
En aquest àmbit, a Expoquimia, tindran lloc la iniciativa Smart Chemistry, Smart Future, iniciativa liderada per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE) que, amb la participació de més de 16 empreses líders del sector, mostrarà els avenços tecnològics i innovacions d'avantguarda desenvolupats al nostre país. A Equiplast, es recrearà una planta de reciclatge per mostrar el compromís de el sector amb el medi ambient i a Eurosurfas s'oferiran solucions per a les superfícies de el futur. Tot això es veurà complementat amb la celebració, el 5 de juny, del Dia Mundial de Medi Ambient, data en la qual es reuniran els professionals industrials que ofereixen respostes als reptes de la circularitat industrial.
 
Coneixement i tecnologia
Els tres salons potenciaran la transferència de coneixement i tecnologia generat a les universitats i centres d'investigació al teixit industrial, contribuent així a què aquests centres incrementin el valor generat per les seves investigacions i dotar-les d'aplicació pràctica i a les empreses, a què esdevinguin una font d'innovacions i de millora de la competitivitat. Sota aquest eix, Expoquimia acollirà l'espai Mat 20-30 de nous materials, i el Congrés d'Enginyeria Química de la Mediterrània, que reunirà més de mil enginyers químics. Així mateix, a Eurosurfas, se celebrarà una nova edició del congrés Eurocar, centrat en els sectors de l'automoció, aeronàutic i ferroviari.
 
Finalment, la transformació digital es defineix com la integració de tecnologia digital en totes les àrees d'una empresa, canviant fonamentalment la forma en què opera, plasmant-se en la Indústria 4.0, un veritable canvi de model que propicia una major productivitat i competitivitat. Davant d'aquest repte i de manera transversal, s'oferirà la visió del supply chain 4.0, potenciant els casos d'èxit de sectors punta de llança, explicada pels principals líders del sector. Així, a Expoquimia, aquest àmbit estarà representat a l'espai Expoquimia BIO, d'empreses biotec; a Equiplast, es donaran a conèixer les últimes innovacions en maquinària i a Eurocar, es posarà l'accent en les superfícies intel·ligents i nous materials.
 
Aquests tres eixos pretenen donar una resposta integral a les solucions que avui configuren el futur des de la visió dels visitants professionals dels sectors farma, cosmètica, alimentació, automoció, petroquímic i de materials de construcció, entre d'altres àmbits d'aplicació. Investigadors, directors de producció, directors tècnics, de control de qualitat i d'innovació es donaran cita a la triple celebració dels salons de la química aplicada de la Mediterrània.
 
 
Barcelona, 5 de març de 2020
 
Edu Pérez Moya
93 233 21 66
eperezm@firabarcelona.com