Tancar

Rethinking
Plastics

En l’era de l’economia circular, el plàstic no és l’enemic a batre, sinó un valuós material per a la fabricació sostenible d’infinitat de productes. Per la seva resistència i llarga vida útil, gràcies al reciclatge i capacitat d’adoptar infinitat de formes, el plàstic aporta solucions amb baix impacte ambiental a múltiples sectors. Es pot comprovar en aquesta exposició de productes quotidians, fabricats amb plàstic 100% reciclatge o procedent de fonts renovables i/o biodegradables

En la era de la economía circular, el plástico no es el enemigo a batir, sino un valioso material para la fabricación sostenible de infinidad de productos. Por su resistencia, larga vida útil gracias al reciclado y capacidad de adoptar infinidad de formas, el plástico aporta soluciones con bajo impacto ambiental a múltiples sectores. Se puede comprobar en esta exposición de productos cotidianos, fabricados con plástico 100% reciclado o procedente de fuentes renovables y/o biodegradables.

Descobreix les marques que participen a l'Equiplast Rethinking Plastics​

Es momento de repensar el plástico y descubrir su potencial de transformación porque, como material, seguirá moldeando nuestro presente y futuro desde la sostenibilidad gracias a una potente industria reunida en Equiplast, que innova para ello.

Descubre las marcas que participan en Equiplast Rethinking Plastics

Es momento de repensar el plástico y descubrir su potencial de transformación porque, como material, seguirá moldeando nuestro presente y futuro desde la sostenibilidad gracias a una potente industria reunida en Equiplast, que innova para ello.

Descubre las marcas que participan en Equiplast Rethinking Plastics

Es momento de repensar el plástico y descubrir su potencial de transformación porque, como material, seguirá moldeando nuestro presente y futuro desde la sostenibilidad gracias a una potente industria reunida en Equiplast, que innova para ello.