Fitxa Tècnica 2021

Edició

19ª

Periodicitat

Trienal

Caràcter

Professional

Dates

14 - 17 Setembre 2021

Horari

Dilluns a dijous de 09:30 a 18:30

Preu

60€

Ubicació

Recinte de Gran Via
Avenida de Joan Carles I, 64
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

President

Sr. Bernd Roegele

Directora

Sra. Pilar Navarro

Organitza

Fira de Barcelona

Sectors

>> Matèries primeres i additius.
>> Maquinària, equips i sistemes d'automatització.
>> Perifèrics, parts i components.
>> Motlles i matrius.
>> Productes semielaborats i acabats.
>> Mesura, control i automatització.
>> Hardware i software.
>> Medi ambient, reciclatge, seguretat industrial i laboral.
>> Investigació, desenvolupament i innovació.
>> Subcontractació i serveis.